Wykwalifikowani opiekunowie

W naszym ośrodku pracują najbardziej doświadczeni opiekunowie koni. Zarządzającym jest p. Marek Wiśniowski, który doświadczenie i wiedzę zdobywał, pracując 15 lat w Irlandii przy koniach wyścigowych. Był przy rozrodzie, opiekował się ciężarnymi klaczami, przygotowywał konie do wystaw, sprzedaży, wyścigów i pracy. Całe swoje serce i życie poświęcił koniom. Oddając mu pod opiekę swojego konia, można być pewnym, że jest on w najlepszych rękach.  Numer telefonu do p. Marka to 662 282 856 - serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i kontaktu w sprawie pensjonatu i opieki nad końmi.